2024-02-06

Rewolucja październikowa 2.0. Jak długo utrzyma się koalicja?

Jest też możliwe, że dojdzie do rozlewu krwi i wszystko wyrwie się spod kontroli. Istnieje również scenariusz optymistyczny: wyborcy wyrzucą na śmietnik historii oba zwalczające się ugrupowania, ale ten ostatni jest, niestety, najmniej realny. Jan Paweł II nawoływał: zło dobrem zwyciężaj. Tyle że w polityce, która z samej istoty jest sztuką kłamstwa i mistyfikacji, to

K.R. i Marek Palczewski