2023-09-06

Zanieczyszczenia trafiały do rzek przez ponad 148 dni. Przedsiębiorstwa robią to notorycznie

BBC poprosiła wszystkie dziewięć angielskich firm zajmujących się dostawą wody i odprowadzaniem ścieków o informacje na temat liczby i czasu trwania tzw. suchych zrzutów w zeszłym roku. Z uzyskanych danych wynika, że firma Wessex Water dokonała 215 takich zrzutów przez 1527 godzin, Thames Water – 110 razy przez 1253 godziny, a Southern Water – 63

Anna Jadowska-Szreder na podst. BBC