2023-08-09

Wykupiłam wczasy w miejscowości w której szaleją pożary. Czy mogę zrezygnować?

Na wakacje, a nie do pożaru  Mam wykupione w biurze podróży wczasy w jednym z państw śródziemnomorskich, w miejscowości niedaleko której szaleją pożary. Czy mogę zrezygnować z wycieczki bez żadnych konsekwencji i zażądać zadośćuczynienia? – Aneta Kowalczyk Wszystko zależy od konkretnych okoliczności dotyczących tego, gdzie szaleje dany żywioł i jak duże jest prawdopodobieństwo, że zagrozi on miejscowości, w której ma

Mecenas Jan Paragraf
2023-07-06

Czy można urządzić zabawę na wiejskiej świetlicy? Prawnik odpowiada

Bal na świetlicy  Czy mogę bez żadnych konsekwencji urządzić zabawę w wiejskiej świetlicy (na ponad 20 osób) z wynajętymi muzykami po uprzednim zebraniu od jej uczestników kwoty około 100 zł od osoby? – Mieczysław Łuczak  Zachodniopomorskiego Odpowiedź na tak zadane pytanie brzmi – to zależy, jaki charakter ma ta impreza i w jakim charakterze ją Pan organizuje. Jeżeli

Mecenas Jan Paragraf
2023-07-06

Co zrobić kiedy sąsiad przestał obcinać żywopłot? Pytamy prawnika

Ligustr  Sąsiedzi tuż przy granicy działki – od mojej strony i od strony ulicy (bocznej odnogi ulicy głównej) – mają obsadzoną swoją posesję ligustrem. Do ubiegłego roku sąsiad dbał o wysokość całego żywopłotu (obcinał), ja obcinałem zwisające na moją posesję gałęzie i sprzątałem ulicę z opadłych liści i szyszek. Od ubiegłego roku sąsiad zaprzestał obcinania

Mecenas Jan Paragraf
2023-05-22

Prawo a kwestie mieszkaniowe. O tym warto wiedzieć

Przymusowa sprzedaż zadłużonego lokalu  Mieszkam w bloku, który stanowi wspólnotę mieszkaniową. We wspólnocie są dwa mieszkania z dużym zadłużeniem. Jedno z mieszkań ma już komornika, ale ściągana kwota nie pokrywa nawet bieżącego czynszu, więc dług stale się zwiększa. Mieszkają tam trzej mężczyźni: ojciec emeryt, syn niepełnosprawny i drugi syn – zdrowy mężczyzna, który podobno czasami pracuje dorywczo. Nie podejmuje oficjalnej pracy, bo boi się komornika, zresztą większość

Jan Paragraf
2023-05-22

Po której stronie jezdni należy poruszać się wózkiem? Pytanie prawnicze

To zależy, czy poruszają się w strefie zamieszkania, czy nie. Wedle definicji zawartej w art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.), użyte w niej określenie „pieszy” oznacza „osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót

Jan Paragraf
2023-03-13

Prawnik radzi #998: Mieszkanie na parterze a opłata za windę, Opiekun i „procenty”

Mieszkanie na parterze a opłata za windę Mieszkam na pierwszym piętrze, na którym nie ma wejścia do windy, a ponoszę za nią opłatę jak lokatorzy, którzy z niej faktycznie korzystają. Czy mieszkańcy parteru i pierwszego piętra są zobowiązani do tej opłaty? – Jan Matuszewski z Warszawy Generalnie tak. Jeśli Pana lokal wchodzi w skład wspólnoty

Mecenas Jan Paragraf