2023-06-12

Nagi Polak w bazylice Świętego Piotra

Profanacja jest odwrotnością konsekracji, uroczystego poświęcenia. To akt zbezczeszczenia świętego miejsca lub przedmiotu. Gdy dochodzi do niego w Watykanie, obejmującym tereny, gdzie śmierć ponieśli pierwsi chrześcijanie, znieważenie jest szczególne. Sama bazylika to najważniejsze miejsce kultu Kościoła katolickiego, a także świątynia talentów Rafaela, Michała Anioła, Giotta i Berniniego. Tutaj codziennie ściągają tłumy ze świata, by dać wyraz wierze i obcować z wielką sztuką, jak marmurowa rzeźba Pieta, którą pół

(ANS)