2023-04-19

Siedem grzechów głównych polskiego systemu ochrony zdrowia

– W 2018 roku niepełnosprawni, w większości osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, protestowali w Sejmie przez 40 dni. Po pięciu latach protest się powtórzył. A przecież pacjenci z MPD to tylko wierzchołek góry lodowej. – Nie chodzi tu jedynie o dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, ale także o różnego rodzaju osoby poszkodowane neurologicznie w związku

Krzysztof Różycki