2024-02-26

Protest sfrustrowanych. Rolnicy chcą zostać wysłuchani

Zielony Ład to projekt unijny zmieniający Stary Kontynent w obszar neutralny klimatycznie przez skierowanie na ekologiczne tory rozmaitych gałęzi gospodarki – energetyki, transportu, budownictwa, a także rolnictwa. Wdrożenie go w życie ma poprawić dobrostan wszystkich mieszkańców Unii. Czyściej, zdrowiej, przyjemniej. Kto by nie pragnął świata, gdzie przestaną ginąć pszczoły, zaczną rosnąć lasy, zniknie smog? Ale,

Ewa Wesołowska i (WA)