2023-07-06

Trzecia siła? Rozmowa z Krzysztofem Bosakiem

– W Konfederacji są narodowcy, monarchiści, konserwatyści, wolnościowcy. Czy to nie za dużo jak na jedną partię?  – W każdej partii są ludzie o różnych poglądach. Partie to nie są kluby ideowe ani kościoły, gdzie ludzi łączy wiara w doktryny i dogmaty. To instrumenty działania w demokracji. W Konfederacji, przy wszystkich naszych wewnętrznych różnicach, zawsze nas więcej łączy, niż dzieli. Nasze podstawowe filary to: szacunek

Krzysztof Różycki