2023-12-29

IKONOWICZ: Chcemy rozmawiać

Byliśmy na posiedzeniu Rady Miasta st. Warszawy. Omawiano budżet. Jako strona społeczna domagaliśmy się dopuszczenia do głosu. Około stu społeczników ze Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej – mogliśmy jednak tylko krzyczeć z galerii, bo do głosu nikt nas dopuścić nie zamierzał.  A przyszliśmy z ważnymi problemami mieszkańców, takimi jak brak centralnego ogrzewania w domach komunalnych, pensje pracowników kultury i nauki zatrudnionych przez warszawski

Piotr Ikonowicz