2024-04-02

Niedbalstwo w szpitalu. Pacjentka przez błędy lekarzy straciła władanie w ręce

46-letnia mieszkanka województwa małopolskiego, która nigdy nie rodziła dziecka, od lat regularnie zgłaszała się na coroczne profilaktyczne badania USG piersi. Do 2017 r. badania obrazowe nie wykazywały niepokojących zmian. Rok później, podczas kolejnej wizyty, w okolicy lewego splotu barkowego, ujawniono obecność otorebkowanego guza o wymiarach 4,5 x 5 cm. Kobieta została niezwłocznie skierowana na hospitalizację diagnostyczną, gdzie wykonano kolejne USG, a także tomografię komputerową, która potwierdziła wyniki poprzednich

Krzysztof Różycki
2023-09-26

Hematoonkologia. Pole doświadczalne w walce z rakiem

Mówi się, że hematoonkologia to lokomotywa postępu całej onkologii. To właśnie tutaj powstaje najwięcej rewolucyjnych, nowoczesnych terapii, które precyzyjnie atakują komórki rakowe i są mniej obciążające dla organizmu od klasycznej chemioterapii. Trend odchodzenia od chemioterapii widać również w naszym kraju. W ostatnich latach praktycznie każda lista refundacyjna zawierała terapie, w tym nowoczesne terapie celowane, dla kolejnych grup pacjentów z nowotworami krwi, co z ulgą przyjęli zarówno chorujący,

Andrzej Marciniak
2023-07-06

Dieta chorych na raka. Czy szpitale są na to gotowe?

– Jak duże znaczenie w procesie leczenia ma właściwe żywienie chorego?  – Ogromne. Bardziej zasadne wydaje się pytanie: jak duży wpływ na możliwości chorego ma brak takiego żywienia. Częściej bowiem mamy do czynienia z sytuacją, w której musimy odbudować niedożywionego pacjenta na tyle, by można było rozpocząć leczenie, zwłaszcza operacyjne. Wiele prac naukowych wskazuje, że niedożywiony chory onkologicznie ma więcej powikłań; i to niezależnie od

Andrzej Marciniak