2024-02-06

Sąd Najwyższy uznał, że wiele decyzji rozwodowych za rządu PiS jest nieważnych

Sędziowie SN przywołali wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 listopada 2022 r., argumentując, że wykładnia prawa nie może prowadzić do absurdów i rażąco niesłusznych, niesprawiedliwych oraz niemądrych decyzji. Ta decyzja rodzi szereg problemów. Osoby, które uważały, że są rozwiedzione, nagle dowiadują się, że ich wyroki stoją pod znakiem zapytania. Nawet jeśli ponownie zawarły związek małżeński,

Na podst. tekstu Roberta Gwiazdowskiego