2024-03-26

Nie będzie zmiłuj. Mastalerek kontra Sikorski

To autentyczny spiritus movens – główny inspirator, sprawca działań politycznych Pałacu Prezydenckiego! Zapytany przez red. Rymanowskiego o panujące relacje między Dudą a Sikorskim, rzekł był: „Powiem bardzo wyraźnie, że nie ma żadnego sporu kompetencyjnego, dlatego że art. 14 konwencji wiedeńskiej stanowi, że ambasadorami są akredytowani przy głowach państw i wedle konstytucji to jest współdziałanie, i to

Antoni Szpak