2023-09-11

Wyniki matur to absurd! Rozmowa z Pawłem Łęckim

– Nagłośnił pan historię tegorocznej maturzystki z Lublina. W maju jej praca z języka polskiego została oceniona negatywnie. Odwołania uczennicy nie uwzględniła Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wniosek odwoławczy trafił zatem do działającego w Ministerstwie Edukacji i Nauki Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Przez kilka miesięcy uczennica przygotowywała się do egzaminu poprawkowego. Dopiero po jego napisaniu otrzymała wiadomość, że

Tomasz Zimoch