2023-02-10

Aplikacja BRAIAN. Jak dane mogą pomóc wybrać imię dla dziecka

Otwarte dane publiczne to informacje podawane do powszechnej wiadomości przez instytucje państwowe czy urzędy, z których każdy może korzystać. Podaje się je w takiej formie, by na ich podstawie sektor prywatny mógł tworzyć dla obywateli nowoczesne produkty czy usługi. Oszczędza się w ten sposób czas i energię w porównaniu z sytuacją, w której dany przedsiębiorca

Angora