2023-12-06

Hymny narodów świata: Komi

Jest największą republiką w europejskiej części Rosji, niemającą dostępu do morza. Autonomia Komi datowana jest na rok 1922 i była typowym przykładem tzw. korienizacji (powrotu do korzeni), bolszewickiej polityki narodowościowej, sformułowanej przez Stalina już w 1913 roku, a wprowadzonej w życie po rewolucji październikowej. Polityka zakładała podział terytorialny wedle kryteriów etnicznych i wprowadzenie jako urzędowego języka miejscowego opartego na alfabecie łacińskim, troskę o rozwój kultur poszczególnych narodów wchodzących uprzednio

Henryk Martenka
2023-07-19

Hymny narodów świata: Friuli-Wenecja Julijska

Pradawne pochodzenie Friulów wykazuje typowy dla pogranicza udział wielu ludów, od starożytnych Retów i Celtów przez Rzymian i Germanów, Hunów, Gotów i Longobardów. Od XVI wieku Friulowie byli poddanymi dożów weneckich, na początku XIX wieku znaleźli się pod panowaniem Habsburgów, by od 1866 roku stać się częścią zjednoczonych Włoch. Upływ czasu nie osłabił jednak dążeń narodowych Friulów, nie naruszył ich tożsamości kulturowej ani etnicznej. Nie myślą o

Henryk Martenka