2024-05-10

Czym jest Europa? Od marzeń po światowego lidera

Europa jest też moim stylem życia opartym na dialogu, różnorodności i tolerancji dla odmienności – napisała Karolina Borońska-Hryniewiecka, zaproszona przez Emmanuela Macrona na paryską Sorbonę, gdzie prezydent wygłosił przemówienie o przyszłości Europy. Kiedy 20 lat temu, 1 maja 2004 roku, Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, Karolina była studentką politologii, która właśnie dowiedziała się, że wyjedzie na Erasmusa do Wielkiej

Leszek Turkiewicz
2023-11-07

Hymny narodów świata: Dolina Aosty

Kontrola, sprawowana nad alpejską przeprawą, zapewniała miejscowym wymierne zyski. Budowano więc mosty, zamki i hospicja dla pielgrzymów, w zamian pobierając podatki. Od czasów sabaudzkich (XI w.) po rewolucję francuską (XVIII w.) Aosta cieszyła się autonomią i dwujęzycznością. Część mieszkańców doliny i dziś mówi po francusku, a część po włosku. Po zjednoczeniu Włoch (1860 r.) Dolinę Aosty włączono do Lombardii, co zdegradowało jej polityczną pozycję i znacząco osłabiło gospodarczo.

Henryk Martenka
2023-10-02

Hymny narodów świata: Baszkiria

Historia człowieka w regionie sięga paleolitu, o czym świadczą naskalne rysunki w baszkirskich jaskiniach, przedstawiające nosorożce włochate, mamuty, konie. Niektórzy badacze uważają nawet, że udomowienie konia nastąpiło na ziemiach zamieszkanych przez przodków Baszkirów (VII – VI tysiąclecie przed naszą erą). W neolicie istniały tu prężna gospodarka rolna i hodowla bydła. Arabski podróżnik i geograf Al-Idrisi

Henryk Martenka
2023-07-31

Hymny narodów świata: Tuwa

W 1914 roku władze carskie zgodziły się objąć protektoratem ziemie Tuwy, a cztery lata później przyjęto traktat o Samostanowieniu Tuwy, przyjaźni i wzajemnej pomocy narodów rosyjskiego i tuwańskiego. W 1921 roku z poparciem Rosji radzieckiej powołano do życia Republikę Ludową Tannu- Tuwa, co rychło wywołało spór z Chinami, uważającymi Tuwę za swoje terytorium. Wkrótce swoje pretensje zgłosiła Mongolia.  W 1941 roku Republika Tuwy przystąpiła do

Henryk Martenka
2023-07-19

Hymny narodów świata: Friuli-Wenecja Julijska

Pradawne pochodzenie Friulów wykazuje typowy dla pogranicza udział wielu ludów, od starożytnych Retów i Celtów przez Rzymian i Germanów, Hunów, Gotów i Longobardów. Od XVI wieku Friulowie byli poddanymi dożów weneckich, na początku XIX wieku znaleźli się pod panowaniem Habsburgów, by od 1866 roku stać się częścią zjednoczonych Włoch. Upływ czasu nie osłabił jednak dążeń narodowych Friulów, nie naruszył ich tożsamości kulturowej ani etnicznej. Nie myślą o

Henryk Martenka
2023-05-22

Hymny narodów świata: Jakucja

To nie koniec jakuckich rekordów. Kraj ma przekraczającą sto stopni Celsjusza roczną amplitudę temperatury od letniej, sięgającej 40 stopni, do zimowej – 72,5, odnotowanej we wsi Tomtor. Leży w trzech strefach czasowych, ma bardzo gęstą sieć rzeczną (sama Lena ma 4400 kilometrów długości), przez kraj ciągną się dzikie Góry Wierchojańskie, zaś długość wybrzeża przekracza cztery

Henryk Martenka