2023-08-01

Edukacyjna gra „Hit the Buck”. Improwizacja pomaga w biznesie…

Jej bohater, młoda, bezrobotna osoba, marzy o własnym klubie muzycznym. Dzięki grantowi udzielonemu przez urząd pracy ma szansę wcielić swoje marzenie w życie. Gra polega na takim pokierowaniu własną firmą, aby przetrwała na rynku minimum dwa lata. Kluczem do sukcesu jest umiejętność improwizacji wykorzystana przy organizowaniu i zarządzaniu. Menedżerowie i pracownicy, którzy są zdolni do

Czesław Zdrojewski