2024-05-04

Czy zdążymy wykorzystać środki z KPO? Rozmowa z ŁUKASZEM KOŚCIJAŃCZUKIEM

– Dlaczego dopiero pod koniec rządów PiS-u Unia przyznała nam wreszcie zaliczkę w wysokości ponad 21 miliardów złotych. – W 2021 roku przedłożyliśmy pierwszy wariant KPO. Ponieważ nie spełnialiśmy warunków brzegowych, program nie został uruchomiony. W 2023 roku zrobiliśmy tzw. rewizję, która polegała przede wszystkim na dołożeniu nowego komponentu tzw. G REPowerEU (dotyczącego głównie czystej

Krzysztof Różycki