2023-08-14

Jan Mencwel. Osuszanie bagien a ideologie totalitarne

Osuszanie jest totalitaryzmem? Jan Mencwel uważa, że osuszanie bagien samo w sobie nie jest faszyzmem. Wpisuje się jednak świetnie w rozmaite ideologie totalitarne – w faszyzm także, na przykład we Włoszech. Benito Mussolini osuszył wielkie bagna pontyjskie, by zapewnić niezależność żywnościową Włochom. W ten sposób miał udowodnić swoją wielkość, bo podobny cel stawiali sobie rozmaici

Na podst. tekstów Agnieszki Tkacz, Romna Laudańskiego i Pauliny Januszewskiej
2023-07-12

Ekologiczna polityk przyjechała na rowerze. Wcześniej leciała prywatnym samolotem

Teresa Ribera, oprócz obejmowania urzędu wicepremiera Hiszpanii, jest ministrem ds. przemian ekologicznych i wyzwań demograficznych. W latach 2008-2011 pełniła funkcję hiszpańskiego sekretarza stanu ds. zmian klimatu i różnorodności biologicznej, odpowiedzialnego za politykę środowiskową i klimatyczną. W swoich działaniach kładzie nacisk na zrównoważony rozwój, co najpewniej chciała przekazać, pojawiając się na rowerze na spotkaniu. Czemu jednak

Anna Jadowska-Szreder