Kryzys migracyjny. Włochy zbudują ośrodki dla uchodźców w Albanii

W obliczu narastającego kryzysu migracyjnego w Europie, Włochy podjęły decyzję o zbudowaniu dwóch nowych ośrodków dla migrantów na terytorium Albanii. Premier Włoch, Giorgia Meloni, wraz z albańskim premierem Edim Ramą, ogłosili ten ambitny plan podczas wspólnej konferencji prasowej w Rzymie. Inicjatywa ta ma na celu zarządzanie napływem nielegalnych migrantów, którzy dążą do przekroczenia europejskich granic w poszukiwaniu lepszego życia.

Zapowiedź nowych ośrodków dla migrantów

Zgodnie z zapowiedzią premier Meloni, ośrodki te mają rozpocząć swoją działalność już wiosną 2024 roku i będą miały zdolność pomieszczenia do 36 000 osób rocznie. To posunięcie ma na celu odciążenie włoskiego systemu azylowego i zapewnienie bardziej zorganizowanego procesu rozpatrywania wniosków. Ośrodki będą przeznaczone dla osób uratowanych na morzu przez włoskie jednostki, z wyłączeniem tych, którzy dotarli na wybrzeże Italii własnymi siłami.

Warunki pobytu i procedury azylowe

Premier Meloni podkreśliła, że nowych centrach nie będą przebywać kobiet w ciąży, dzieci i osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji. Ośrodki mają zapewnić odpowiednie warunki dla 3 000 osób miesięcznie, co pozwoli na szybkie przetwarzanie wniosków o azyl, a w razie konieczności, organizowanie deportacji.

Lokalizacja i bezpieczeństwo ośrodków

Wybrane lokalizacje to port Shengjin oraz obszar Gjader w północno-zachodniej Albanii. Bezpieczeństwo ośrodków będzie zapewnione przez albańską policję, co jest wyrazem bliskiej współpracy między oboma krajami.

Albania na drodze do Unii Europejskiej

W swoich wypowiedziach premier Meloni pochwaliła Albanię za postawę odpowiadającą standardom Unii Europejskiej, mimo że kraj ten nie jest jeszcze jej członkiem. Wyraziła również wsparcie dla aspiracji Albanii do przystąpienia do UE, podkreślając europejski charakter tego kraju.

Reakcje i kontrowersje

Plan budowy ośrodków wywołał reakcje zarówno pozytywne, jak i negatywne. Krytycy, w tym Riccardo Magi z włoskiej partii +Europa, wyrazili obawy, porównując planowane ośrodki do „włoskiego Guantanamo”. Z kolei Belind Kellici z albańskiej Partii Demokratycznej wskazał na brak przejrzystości w negocjacjach dotyczących umowy. Albańczycy nie całkiem wiedzą co mieliby zyskać na nowych obozach u siebie.

Perspektywy i wyzwania

Pomimo kontrowersji, projekt ten stanowi część szerszej strategii Włoch mającej na celu zarządzanie kryzysem migracyjnym. Włochy, które w tym roku przyjęły ponad 145 000 migrantów, szukają trwałych rozwiązań w obliczu rosnących wyzwań migracyjnych. Giorgia Meloni ma także ambicje aby być liderką integracji europejskiej na Bałkanach Zachodnich. Ta jednak miałaby przebiegać na warunkach, które będą najbardziej korzystne dla Włochów.

 

2023-11-06

JR (na podstawie BBC)