Zmiany w regulaminie Sejmu. Dotyczą głosowania na przyszłego premiera

Na liście tematów do omówienia podczas najbliższych obrad Sejmu znalazł się nieoczekiwany punkt dotyczący “Pierwszego czytania przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej”. Zmiany mają dotyczyć procesu wyboru premiera. Zostało to ustalone przez reporterów RMF24.

Fot. Wikimedia

Expose obecnego premiera Mateusz Morawiecki będzie miało miejsce 11 grudnia. Większość sejmowa zapowiada już, że nie poprze wotum zaufania dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. W rezultacie, odbędzie się wybór premiera w ramach tzw. drugiego etapu konstytucyjnego. Kandydatem koalicji jest lider PO, Donald Tusk. Procedura ta obejmuje trzy kroki: wybór nowego lidera rządu, wygłoszenie przez niego expose oraz głosowanie nad wotum zaufania i składem rządu.

Przestarzałe urny

Planowane jest wprowadzenie zmian w procesie wyboru premiera. Aktualnie obowiązujący regulamin przewiduje głosowanie imienne, co oznacza wrzucanie kartek z nazwiskiem kandydata do urny. Ten zapis został wprowadzony, gdy nie istniał jeszcze system umożliwiający natychmiastowe odczytanie wyników głosowania. Obecnie taki proces wydaje się bardzo archaiczny i pochłaniający zbyt wiele czasu. Podchodzenia do urny i wrzucania kartek może trwać co najmniej kilkadziesiąt minut.

Dzięki nowej technologii, posłowie mogą wybrać nazwisko kandydata z listy na urządzeniu, a ich głosowanie imienne jest natychmiast widoczne w systemie. Jeśli system ten działa przy zwykłych obradach Sejmu, to naturalne wydaje się korzystanie z niego również przy tak istotnym głosowaniu, jak wybieranie premiera. 

Podwójne głosowanie

Druga zaplanowana modyfikacja ma na celu usunięcie de facto podwójnego głosowania nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Zgodnie z regulaminem, Sejm najpierw wybiera premiera w głosowaniu imiennym, następnie premier przedstawia expose, a potem w kolejnym głosowaniu Sejm wybiera premiera i proponowany skład Rady Ministrów.

Nie jest jasne, dlaczego Sejm dwukrotnie wybiera premiera. W związku z tym, prawdopodobnie podczas drugiego głosowania Sejm będzie od teraz jedynie zatwierdzał proponowany skład rządu.

Znów Donald Tusk

Donald Tusk był już premierem w latach 2007-2014, ale obecnie także ma możliwość ponownego objęcia tego stanowiska. Opozycja demokratyczna wyznaczyła go jako swojego kandydata na premiera. Przypomnijmy, że nowy-stary premier musi przekonać do siebie 231 posłów, którzy udzielą mu wotum zaufania.

2023-12-05

Anna Jadowska-Szreder na podst. RMF24