Rząd Mateusza Morawieckiego został zaprzysiężony. Oto nazwiska ministrów

Dziś o 16.30 odbyło się zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego. W nowym gabinecie, który będzie miał dwa tygodnie na uzyskanie wotum zaufania, zabrakło znanych twarzy z PiS. Jest to rząd zdominowany przez ekspertów, bliskich współpracowników premiera, niezwiązanych dotąd z polityką.

Fot. Wikimedia

Rząd ekspercko-polityczny. Morawiecki odsłania karty

Mariusz Błaszczak jeszcze przed zaprzysiężeniem tłumaczył, że ponieważ jest „politykiem z pierwszego szeregu PiS”, nie będzie ministrem w tym gabinecie, wszak – jak powiedział – „nowy rząd ma być skonstruowany trochę inaczej”. Koncepcję, jak ma wyglądać ten nowy rząd, przedstawił w rządowych mediach prezes PiS:

— Kształt rządu ekspercko-politycznego, który w poniedziałek przedstawi premier Mateusz Morawiecki, to mój pomysł. Chcemy zaproponować nowe twarze. Trzeba zakończyć wojnę, którą prowadzi Platforma Obywatelska — powiedział Jarosław Kaczyński w rozmowie z PAP.

Co ciekawe, okazuje się, że wbrew zapowiedziom Błaszczaka, ten polityk, dotychczasowy szef MON, znalazł się w nowym rządzie. Być może było to osobistym życzeniem Jarosława Kaczyńskiego.

Problemy Morawieckiego ze znalezieniem ministrów

Z medialnych przecieków wynika, że wielu dotychczasowych ministrów w rządzie Morawieckiego nie chciało nawet myśleć o wejściu do tego gabinetu, który dziś przedstawił premier. Wynika to z dominującego w obozie władzy poczucia, że Morawieckiemu powierzono „straceńczą” misję. Przypomnijmy, że w tej chwili rząd mogą stworzyć KO, Trzecia Droga i Lewica, które mają już umowę koalicyjną, natomiast ponieważ prezydent Andrzej Duda w pierwszym kroku powierzył tę misję dotychczasowemu premierowi ze zwycięskiego ugrupowania (zwycięskiego, ale niemającego zdolności koalicyjnej), przez najbliższe dwa tygodnie będziemy świadkami medialnego spektaklu.

To, że Mateusz Morawiecki ma wręcz zerowe szanse na stworzenie rządu, wiele osób uświadomiło sobie już z całą pewnością, gdy na rozmowy z premierem udali się wyłącznie przedstawiciele Konfederacji. I to – jak zapowiadał Grzegorz Braun – nie po to, by snuć rozważania o powyborczym układzie sił w parlamencie, lecz by wypomnieć premierowi wiele błędów, które popełnił zdaniem polityków tej partii.

Nieudane umizgi do PSL

PiS po wyborach starał się przeciągnąć na swoją stronę ludowców, jednak politycy PSL mają świadomość, że gdyby teraz wykonali woltę i związali się z obozem politycznym Morawieckiego, straciliby w oczach swoich wyborców, a zatem niemal pewne jest, że na czele nowego rządu stanie już w grudniu Donald Tusk. Niemniej przedstawmy skład gabinetu Morawieckiego, który został dziś zaprzysiężony.

Znamy obsadę stanowisk w rządzie, przeważają nowicjusze

W nowym rządzie Mateusza Morawieckiego najwięcej jest ministrów-debiutantów. Jeśli chodzi o polityków znanych z poprzedniego gabinetu, pozostali nieliczni. Co ciekawe, mimo że Morawiecki dotąd miał napięte relacje z frakcją ziobrystów, znalazł miejsce także dla przedstawiciela Suwerennej Polski. Mowa jednak oczywiście nie o jego największym antagoniście na prawicy, czyli Zbigniewie Ziobrze, lecz o Marcinie Warchole. Szefem MON pozostał Mariusz Błaszczak.

Maląg i Błaszczak znowu w rządzie

Jeśli chodzi o analogie do poprzedniego rządu Morawieckiego, wspomnijmy o Marlenie Maląg, która do tej pory stała na czele resortu rodziny i polityki społecznej, a teraz ma kierować Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Resort rodziny z kolei otrzyma Dorota Bojemska, dotychczas przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Oto pełny skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego:

Minister aktywów państwowychMarzena Małek, Od 2022 roku była prezesem zarządu spółki ENEA Power&Gas Trading sp. z o.o., a od 2021 jako Członek Zarządu ds. Operacyjnych w Spółce ENEA Trading sp. z o.o. , przewodziła ekspertom odpowiedzialnym za zagadnienia dotyczące obrotu energią elektryczną, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji, gazem ziemnym oraz paliwami na rzecz Grupy Kapitałowej ENEA.

Minister klimatu i środowiskaAnna Łukaszewska-Trzeciakowska, od lipca 2022 roku do czerwca 2023 roku była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Stworzyła regulacje prawne mające przeciwdziałać skutkom kryzysu energetycznego wywołanego rosyjską agresją w Ukrainie, w tym rozwiązaniom z zakresu rynku energii oraz sektora ciepłownictwa.

Minister rodziny i polityki społecznejDorota Bojemska, dotychczasowy członek Krajowej Rady Związku Dużych Rodzin 3+. Rzeczniczka i inicjatorka szerokiej współpracy z organizacjami pozarządowymi mającej na celu postawienie rodziny w centrum zainteresowania państwa oraz wspólnoty lokalnej. Współpracowała z Pełnomocnikiem Rządu ds. Polityki Demograficznej w tworzeniu Strategii Demograficznej 2040.

Minister rolnictwa i rozwoju wsiAnna Gembicka, pierwsza kobieta na tym stanowisku w III RP, od 17 stycznia do 19 października 2020 r. pełniła funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W październiku 2020r. została powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Minister rozwoju i technologiiMarlena Maląg,w 2016r. ówczesna premier Beata Szydło powierzyła jej funkcję wicewojewody Wielkopolski, którą sprawowała do 2018 roku. Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w okresie od X 2018 do X 2019 roku. W 2018 roku została powołana przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego na stanowisko prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W październiku 2020 roku została ministrem rodziny.

Minister funduszy i polityki regionalnejMałgorzata Jarosińska-Jedynak, Od 29 listopada 2018 r. do 15 listopada 2019 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od 15 listopada 2019 r. do 6 października 2020 r. pełniła funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej.

Minister finansówAndrzej Kosztowniak, samorządowiec, od 2006 do 2014 prezydent Rzeszowa, poseł na Sejm VIII, IX, X kadencji (od 2015).

Minister obrony narodowejMariusz Błaszczak, w okresie 2015-2018 minister spraw wewnętrznych i administracji w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego, od 9 stycznia 2018 r. minister obrony narodowej w rządzie Mateusza Morawieckiego. 22 czerwca 2022 roku został powołany na urząd wiceprezesa Rady Ministrów oraz szefa Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.

Minister spraw zagranicznychSzymon Szynkowski vel Sęk, w latach 2018-2022 był Sekretarzem Stanu ds. polityki europejskiej, Polonii, dyplomacji publicznej i kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. W okresie 2018-2019 pełnił funkcję pełnomocnika rządu ds. Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu. W latach 2020-2021 był pełnomocnikiem rządu ds. polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej i obchodów 30-lecia V4.

Minister sprawiedliwościMarcin Warchoł, w latach 2006-2007 był asystentem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a od 2009 r. Rzecznika Praw Obywatelskich dr Janusza Kochanowskiego. Jest wiceprezesem Fundacji Ius et Lex. 

Minister sportu i turystykiDanuta Dmowska-Andrzejuk,5 grudnia 2019 została ministrem sportu. W trakcie pracy w Ministerstwie Sportu zainicjowała takie programy jak „Sportowe Wakacje+”, „Mały wielki Polak – nadzieje olimpijskie” oraz „Super Trener”. Została odwołana z urzędu 6 października 2020.

Minister kulturyDominika Chorosińska, aktorka teatralna i filmowa, działaczka samorządowa i polityczna oraz dziennikarka telewizyjna, posłanka PiS w Sejmie IX i X kadencji (od 2019).

Szef MSWiAPaweł Szefernaker, 17 stycznia 2018 roku został powołany na Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pełnił też funkcję Pełnomocnika Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym. Nadzorował pracę wojewodów, a także odpowiada za współpracę z samorządem terytorialnym. Koordynował działania Departamentu Administracji Publicznej oraz Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. 1 kwietnia 2022 r. premier Mateusz Morawiecki powołał wiceministra Pawła Szefernakera na stanowisko pełnomocnika rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy.

 

 

 

2023-11-27

Bartłomiej Najtkowski