2024-02-26

Grzegorz Kołodko. Czy będziemy mieć następnego polskiego noblistę?

Z tej okazji odbyło się w Warszawie międzynarodowe sympozjum, w którym uczestniczyli pierwszoplanowi przedstawiciele tej gałęzi wiedzy, w tym trzej laureaci Nagrody Nobla: José Ramos-Horta, Eric Maskin i Edmund S. Phelps. Nawiasem mówiąc, gospodarz sympozjum jest od kilku lat wymieniany jako kandydat do tej nagrody. Życzenia, żeby to się spełniło, składali jubilatowi liczni goście, którzy

Krzysztof Mroziewicz