2023-11-06

Polipy. Czemu tak trudno z nimi wygrać?

To choroba często marginalizowana przez społeczeństwo oraz samych pacjentów, mimo że dotyczy aż 4 proc. populacji, głównie młodych dorosłych. – Aż 70 proc. ankietowanych, u których zdiagnozowano PZZPzPN przyznało, że choroba negatywnie wpływa na ich życie w dużym lub bardzo dużym stopniu – opisuje wyniki badania przeprowadzonego w ramach kampanii „Masz to w nosie?” Hubert

A.M.