2023-11-06

Kryzys migracyjny. Włochy zbudują ośrodki dla uchodźców w Albanii

Zapowiedź nowych ośrodków dla migrantów Zgodnie z zapowiedzią premier Meloni, ośrodki te mają rozpocząć swoją działalność już wiosną 2024 roku i będą miały zdolność pomieszczenia do 36 000 osób rocznie. To posunięcie ma na celu odciążenie włoskiego systemu azylowego i zapewnienie bardziej zorganizowanego procesu rozpatrywania wniosków. Ośrodki będą przeznaczone dla osób uratowanych na morzu przez

JR (na podstawie BBC)