2023-10-02

Kwaśniewska, Ostaszewska, Young Leosia. Co je łączy?

Prawo do głosowania Polki wywalczyły dokładnie 105 lat temu. Wcześniej niż Amerykanki, Francuzki, Hiszpanki oraz Włoszki… Po powrocie marszałka Piłsudskiego z Magdeburga przedstawicielki środowisk kobiecych, kując żelazo póki gorące, świadome, że tworzą się zręby nowego państwa, wręczyły mu petycję na temat równouprawnienia wyborczego: W kraju prawdziwie demokratycznym, jakim stać się ma Polska, ograniczenie praw obywatelskich ze

Agnieszka Freus