2023-06-20

Problemy polskiego kościoła. Kryzys powołań i pedofilia

Kościół i pedofilia  „Zgadzamy się co do tego, że tylko wyniki całościowych i interdyscyplinarnych badań mogą pomóc Kościołowi w skuteczniejszym przeciwdziałaniu przemocy seksualnej oraz reagowaniu na nią, a także udzielaniu pomocy osobom skrzywdzonym. Od marca, gdy zapadła decyzja, że taki organ ma powstać, pracowaliśmy dość intensywnie. Przedstawiłem biskupom analizę pracy podobnych komisji, które powstały w USA, Niemczech, Australii, we Francji, w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii i

na podst. tekstów Wojciecha Nomejki, portalu O2 i Renaty Kijowskiej