2024-05-27

Komisji ds. rosyjskich wpływów. Potrzebna dla Polski czy rządu?

Bezpieczeństwo czy gra polityczna? 21 maja Premier Donald Tusk podpisał zarządzenie o powołaniu komisji rządowej do zbadania wpływów rosyjskich w Polsce w latach 2004–2024. Komisji przewodniczyć będzie gen. Jarosław Stróżyk, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Pozostali członkowie zostaną wyznaczeni przez szefów różnych ministerstw. Komisja ma także badać wpływy na media w Polsce. Pierwszy raport ma być

Na podst. tekstów Agnieszki Burzyńskiej, Marty Rawicz, Zbigniewa Parafianowicza