2024-01-15

Jak zorganizowano atak na Izrael? Zapytano o to przywódców Hamasu

Obserwując wydarzenia z 7 października, Marwan – palestyński dostojnik z Gazy – nie mógł uwierzyć włas nym oczom. Przypomniały mu się słowa, które dwa lata wcześniej powiedział do niego organizator tej bezprecedensowej operacji. – W 2021 roku – wspomina Marwan – Yahya Sinwar (przywódca Hamasu w Gazie) powiedział mi, że podczas następnej wojny z Izraelczykami Hamas wyśle 5 tys. członków swojego zbrojnego skrzydła, aby otoczyli al-Majdal (Askhelon,

MS, GEORGES MALBRUNOT © Figaro Syndication 2023