2023-11-20

Wojskowa ciężarówka potrąciła żubra. Sprawę zamieciono pod dywan

Powody częstych przechadzek Zdarzenie miało miejsce w centrum małej miejscowości, tuż obok placu zabaw dla dzieci i świetlicy wiejskiej, pod domem sołtysa. Na tej drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. Żubr, który zginął, spacerował wzdłuż drogi ze swoim pięcioletnim towarzyszem, żubrem Poradkiem. Siła uderzenia była tak duża, że kilkusetkilogramowe zwierzę zostało pchnięte lub przemieściło

Na podst. tekstu Pauliny Pacuły