2024-01-15

Na naszych oczach upada państwo. Rozmowa z prof. WALDEMAREM GONTARSKIM

– Trochę dziwnie się czuję, rozmawiając z panem o sprawie ministrów Kamińskiego i Wąsika. Pan ujawnił przekroczenie przez nich uprawnień, a ja jako pierwszy o tym napisałem. Ponieważ obaj ministrowie w ujęciu czysto ludzkim są osobami uczciwymi, to mam mieszane uczucia, zwłaszcza gdy widzę, że przebywają w zakładzie karnym. – Osoby stojące na straży prawa

Krzysztof Różycki