2023-09-06

Nagroda im. Henryka Panasa dla Wacława Radziwinowicza

Kapituła jednogłośnie wybrała laureata, którym został Wacław Radziwinowicz, doświadczony dziennikarz, założyciel redakcji „Gazety Wyborczej” w Olsztynie, wieloletni korespondent „GW” w Moskwie (wyrzucony stamtąd w 2015 roku), autor kilku książek o Rosji, w tym „Gogol w czasach Google”, „Creme de la Kreml” i ostatnio „Putin. Car Atlantydy”. Podczas gali na Zamku Kapituły Warmińskiej laudację na cześć

MK