2023-07-12

Ekologiczna polityk przyjechała na rowerze. Wcześniej leciała prywatnym samolotem

Teresa Ribera, oprócz obejmowania urzędu wicepremiera Hiszpanii, jest ministrem ds. przemian ekologicznych i wyzwań demograficznych. W latach 2008-2011 pełniła funkcję hiszpańskiego sekretarza stanu ds. zmian klimatu i różnorodności biologicznej, odpowiedzialnego za politykę środowiskową i klimatyczną. W swoich działaniach kładzie nacisk na zrównoważony rozwój, co najpewniej chciała przekazać, pojawiając się na rowerze na spotkaniu. Czemu jednak

Anna Jadowska-Szreder