2023-04-19

Nowotwór układu pokarmowego. Pomoc dla pacjentów

Rak żołądka, rak przełyku i rak jelita grubego stanowią około 15 proc. wszystkich zachorowań na nowotwory w Polsce. Odpowiadają one za około 20 proc. zgonów z przyczyn onkologicznych i są rosnącym problemem społecznym. W 2019 roku przyczyniły się łącznie do utraty ponad 547 tys. lat życia w populacji polskiej. Dwa lata później rak jelita grubego,

A.M.