2023-07-03

Naukowe przełomy Angory. Lek na gruźlicę i… fistaszki

Diagnostyczne wózki sklepowe Innowacyjne wózki sklepowe wyposażone w czujniki EKG pomagają wykrywać migotanie przedsionków, powszechną arytmię serca. W czasie zakupów klientów poproszono o trzymanie rączki wózka co najmniej przez 60 sekund. Jeśli wykryto nieregularne bicie serca, czujnik zapalał się na czerwono i ci klienci byli poddawani dalszej diagnostyce. Podczas badania przeprowadzonego w sklepach w Liverpoolu

SYLWIA SZCZEPANIAK i Naukowy Wydział Śledczy