2024-03-07

Hymny narodów świata: Azad Kaszmir

Kotlina Kaszmirska, ważne terytoriom Kaszmiru, wypełniała ważną funkcję w historii starożytnych Indii, a przez pewien czas była centrum kultury sanskrytu, rejon Kaszmiru był też ważnym centrum buddyjskim. Kaszmirska literatura, rzeźba, muzyka, taniec i architektura wyraźnie wpłynęły na obecny kształt azjatyckiego dziedzictwa kulturowego. W wyniku sporu terytorialnego w 1947 roku Kaszmir podzielono między trzy kraje: Pakistan kontroluje północno-zachodnią część (Obszary Północne i Azad Kaszmir), Indie – środkową i

Henryk Martenka