2023-07-03

Ranking najlepszych polskich uczelni. Która jest na pierwszym miejscu?

Brano pod uwagę takie kryteria jak: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie. „W zestawieniu triumfują ex aequo Uniwersytet Jagielloński i zeszłoroczny zwycięzca rankingu Uniwersytet Warszawski. UJ dostał najlepsze noty za prestiż, publikacje i potencjał naukowy.   

(KGB) na podst. Radio Zet