2024-02-12

Kościół już dawno stracił swój autorytet. Rozmowa z prof. Tomaszem Polakiem

Kościół nie chce patrzeć na siebie krytycznie Przeprowadzona rozmowa dotyczyła potrzeby, by Kościół po ośmiu latach rządów PiS dokonał rachunku sumienia. Profesor zauważa, że pomimo oczywistej potrzeby refleksji, przywództwo Kościoła w Polsce nie wykazuje gotowości do krytycznego spojrzenia na swoje działania, podtrzymując związki z partią rządzącą. Wskazuje na zaangażowanie Episkopatu po stronie surowego wyroku Trybunału

Na podst. tekstu Sebastiana Łupaka