2023-03-13

Hymny narodów świata. Tatarstan

Czym jest Tatarstan? Republika Tatarstanu jest autonomicznym podmiotem Federacji Rosyjskiej i spadkobiercą dłuższej niż rosyjska historii. Tatarzy ustanowili na tych ziemiach własne państwo już w IX wieku, na krótko przed przyjęciem islamu. W XIII wieku podbili ich Mongołowie, a później weszli w skład Chanatu Kazańskiego. Iwan Groźny pokonał chanat, zburzył też meczety i wcielił kraj

Henryk Martenka