2024-01-06

Kacper, Melchior i Baltazar. Kim naprawdę byli trzej królowie?

Istnieje spór dotyczący historyczności tych postaci, a niektórzy naukowcy uważają, że opisane przez św. Mateusza wydarzenia były metaforą porównującą Jezusa do Mojżesza. Inni badacze są przekonani, że mędrcy rzeczywiście odwiedzili Jezusa. Niezależnie od tego, tradycja związana z mędrcami jest trwałym elementem chrześcijaństwa i kultury europejskiej. Chociaż Ewangelia nie podaje imion królów, tradycja chrześcijańska przypisuje im

Na podst. tekstu Rafała Cienka