2023-11-06

Hymny narodów: Buriacja

W dokumentach Buriaci pojawili się w 1240 roku i zawdzięczamy to Mongołom. Początkowo byli koczownikami, z czasem skoncentrowali się na hodowli koni, bydła i owiec. W XVII wieku zetknęli się z Rosjanami, którzy rozpoczynali kolonizację Syberii. Plemiona buriackie połączyły się wtedy i stały się dominującym żywiołem, ekonomicznie i militarnie. Religią Buriatów jest odmiana buddyzmu tybetańskiego

Henryk Martenka