2024-05-04

Stwardnienie rozsiane. Podstępna choroba, o której za mało się mówi

Podobnie jak w przebiegu innych schorzeń neurodegeneracyjnych, konsekwencją postępu choroby mogą być zaburzenia funkcji poznawczych. Szacuje się, że problem ten, w różnym nasileniu i stopniu, dotyczy od 40 do 70 proc. osób z SM. By im pomóc w walce o zachowanie jak najdłużej sprawności fizycznej i intelektualnej, Fundacja StwardnienieRozsiane.info opublikowała pierwszy z serii 4 poradników „Poznaj S(wój) M(ózg)” pt. „Czym są funkcje poznawcze?”.  Warto sobie uświadomić,

A.M.