2023-10-05

Mentzen zapowiada spotkania z wyborcami. Chce przy tym emitować dużo CO2

„Piątka z Mentzenem” a „Piątka Mentzena” Na początku warto krótko wytłumaczyć, czym jest planowana inicjatywa, zwłaszcza że łatwo tutaj pomylić ją z zaskakująco podobną nazwą, której Mentzen kiedyś użył. W 2019 roku lider Konfederacji wyraził kontrowersyjne stanowisko, mówiąc: “Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej”. Te pięć wymienionych przez niego elementów jego awersji

Sebastian Jadowski-Szreder