2023-07-31

Dzieci unikają ćwiczeń? „Rodzice muszą dawać przykład”

Takie wyniki przyniosło najnowsze badanie MultiSport Index 2023 na zlecenie Benefit Systems. Jako najczęstsze powody rezygnacji z aktywności fizycznej ankietowani podawali brak czasu (33 proc.), przyczyny zdrowotne (32 proc.) i kontuzje (13 proc.). Jednak dla co piątego nieaktywnego fizycznie respondenta główną wymówką pozostaje brak chęci do ćwiczeń. Aż 71 proc. osób z tej grupy przyznaje, że członkowie ich rodzin także nie uprawiają żadnego sportu. 

A.M.