2023-12-29

Książki i łachmany. O korzyściach czytania zapomnianych książek

Oto przykład: na wrzesień 1939 roku patrzymy zwykle oczami Zofii Nałkowskiej, Jana Józefa Szczepańskiego, Melchiora Wańkowicza, może także Jerzego Andrzejewskiego i Jarosława Iwaszkiewicza. A kto zna Pierwsze trzy miesiące Tadeusza Peipera? Poloniści wiedzą, że to poeta awangardowy, autor wierszy i manifestów, bez których nie byłoby nowego języka liryki, prowokujących obrazów, nowoczesnej wizji świata i oryginalnych metafor. Kiedyś sławny, później usunięty w

Jan Tomkowski