2023-02-04

Ślub humanistyczny. Czy może być alternatywą dla tradycyjnych obrzędów?

Aby zrozumieć ten rodzaj ślubów, warto na początku przyjrzeć się samemu pojęciu humanizmu. Jest to nurt filozoficzny, który głosi, że największym priorytetem jest rozwój człowieka, jego poczucie własnej wartości, a także szczęśliwe życie w społeczeństwie i środowisku naturalnym. Humanizm był głównym trendem intelektualnym epoki renesansu i wyparł średniowieczny teocentryzm głoszący zupełnie przeciwstawne poglądy o marności

Angora