2023-04-19

Brutalne samice świata zwierząt. Surykatki nie takie słodkie

Pająk-samobójca Argiope aurantia to pająk występujący w Ameryce Południowej. Po akcie zapłodnienia zamiera on w bezruchu, podkurcza nogi i umiera w wyniku zatrzymania akcji serca. Niektórzy – czego powodem mogą być twierdzenia Darwina – uważają nawet, że pająk woli sam się zabić niż umierać w straszliwych męczarniach z ręki (a raczej odnóża) samicy. Badaczka Lucy

Na podstawie tekstu Eweliny Dery