2024-01-15

Seks tantryczny. Stosunek, w którym spotkanie jest najważniejsze

Arkana seksu tantrycznego W tłumaczeniu z sanskrytu, termin „tantra” oznacza dosłownie „spleceni ze sobą”. Ma to znaczenie nie tylko w wymiarze fizycznym, ale także głęboko duchowym. W hinduizmie i buddyzmie istnieje przekonanie, że podczas aktu płciowego partnerzy łączą się nie tylko ciałami, lecz także duszami, co pozwala im sięgać dalej, aż do boskości. W praktyce

Na podst. tekstu Anety Olender