2024-05-28

Gen. Polko: „Rząd popełnia błędy w komunikacji ze społeczeństwem”

– Rząd, poszczególni ministrowie, ostro krytykują poprzedników. Na tym tle wyróżnia się wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który mówi o konieczności kontynuowania programu jego poprzednika Mariusza Błaszczaka, co mogliśmy usłyszeć podczas niedawnego „exposé” wicepremiera, czyli wygłoszonej w Sejmie informacji o stanie bezpieczeństwa państwa.  – PiS zaczął realizować bardzo szeroki program modernizacji naszego wojska, obronności. Część jest na etapie realizacji, część na etapie planowania, implementacji, podpisywania ramowych umów, tworzenia obsługi logistycznej, produkcji

Krzysztof Różycki