2023-03-10

Wpatrzony nie tylko w gwiazdy. Mikołaj Kopernik

Powszechnie znany dwuwiersz o Mikołaju Koperniku napisany przez Jana Nepomucena Kamińskiego i opublikowany w 1828 roku: „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię. Polskie go wydało plemię”, zdaje się jednoznacznie określać pochodzenie twórcy teorii heliocentrycznej. Tymczasem już w XIX wieku kłócono się o to, czy słynny astronom był Polakiem czy Niemcem. Kiedyś pojęcie przynależności narodowej rozumiało się trochę

Agata Dobosz