2024-02-12

Spotkanie u Andrzeja Dudy. Prezydent powołał Radę Gabinetową

Co to jest Rada Gabinetowa i jakie ma kompetencje? Art. 141 Konstytucji RP stanowi: 1. W sprawach szczególnej wagi Prezydent Rzeczypospolitej może zwołać Radę Gabinetową. Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej. 2. Radzie Gabinetowej nie przysługują kompetencje Rady Ministrów. W komentarzu zamieszczonym na stronie prezydent.pl znajdziemy jeszcze kilka zdań uściślających: Decyzję o zainicjowaniu oraz przeprowadzeniu wspólnego posiedzenia podejmuje wyłącznie Prezydent, gdy

Opr. (BA)